تامین ، تولید و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)

33331917- 041-33310214
وقتی شمع موتور خودرو خراب می شود چه اتفاقی می افتد؟

1. کاهش قدرت موتور

2. احتراق ناقص موتور

3. ریپ زدن و لرزش خودرو

4. افزایش مصرف سوخت خودرو

5. و....

تاریخچه تسمه تایمینگ خودرو