تامین ، تولید و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)

33331917- 041-33310214
تفاوت فرمان برقی با هیدرولیک خودرو

یک سیستم فرمان کاملاً برقی (EPS) از یک موتور الکتریکی که روی قفسه فرمان یا ستون فرمان قرار می گیرد برای کمک به راننده استفاده می کند. سنسورهای متصل به موتور میزان گشتاور یا تلاش دَورانی راننده را که روی فرمان اعمال می شود، اندازه گیری می کنند. سپس حسگرها از این اطلاعات برای تصمیم گیری میزان کمک راننده برای چرخاندن چرخ های جلو استفاده می کنند.

سرعت بزرگترین عامل در تعیین میزان کمکی است که EPS ارائه می کند. ممکن است متوجه شوید که چرخاندن فرمان در سرعت های پایین، مانند پارک کردن خودرو بسیار آسان است تا مانور را ساده تر کند. در سرعت های بالاتر، مقاومت بیشتر فرمان برقی،‌ پایداری بیشتری را فراهم می کند.

با این حال، فرمان هیدرولیک یا سیستم های هیدرولیک از روغن هیدرولیک استفاده می کنند که توسط یک پمپ فرمان نیرو می گیرد تا به رانندگان کمک کند تا چرخ ها را بچرخانند. در حالی که یک فرمان برقی توسط سیستم الکتریکی ۱۲ ولتی (یا بالاتر) ماشین تغذیه می شود، پمپ فرمان هیدرولیک توسط تسمه دینام یا تسمه محرک دیگری که متصل به موتور است به حرکت در می آید. پمپ فرمان از مایع فرمان یا همان روغن هیدرولیک برای ایجاد فشار هیدرولیک بر روی دنده فرمان یا پینیون استفاده می کند که راننده باید برای چرخاندن چرخ ها حرکت دهد.


اولین خودرو جهان چه بود؟
کارل بنز