تامین ، تولید و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)

33331917- 041-33310214

رویداد شماره دو

تاریخ و زمان
Wednesday

02 Mordad 1398

08:00 AM 12:00 PM Asia/Tehran
مکان

آلتین پارت

ایران، ، تبریز، ولیعصر فلکه رودکی خیابان رودکی برج فرید طبقه 7، ، 5157874449
04133310214-04133331917
trading.tahmasebi@gmail.com
دریافت مسیر
برگزارکننده

آلتین پارت

04133310214-04133331917
trading.tahmasebi@gmail.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.